248816
 
 
 
 
 

     Menu:

> Startscherm
> Schrijvers
> Verhalen
> Open verhalen
> FAQ
> Vintage

Keiharde dromen s2
406 Verband
Door: EsQuizzy
Commentaar van de schrijver:
Categorie: Drama / Roman
Geschatte leestijd: ca. 3 minuten

„Ah…, enig bubbelend enthousiasme vertroebelde mijn uitzicht over het scala aan symptomen dat u ten gevolge van de roggensteek lastigvalt, Hoogheid. Uiteraard dient uw magister uw tegenwoordig gevoelige ogen in de berekening van uw mogelijkheden en aanverwante tegengestelden op te nemen,” zei Toenak, waarmee hij zijn excuses aan Gabriëlle aanbood en verderging waar hij gebleven was: „De tijdens zijn schrijfwerkzaamheden aan het boek nog betrekkelijk weinig seizoenen tellende Matarc leeft in een tijd, die gekenmerkt wordt door een onwetendheid die in zekere zin vergelijkbaar is met die, welke in onze eigen dagen heerst. Het grote verschil tussen onze tijd en de zijne luidt echter, dat zijn tijd veel dichter bij de oorsprong van Liliaño ligt — en dat hij niet lang ná een periode leeft, die om nog onbekende redenen een actief verdoezelen van de toenmalige geschiedenis heeft waargenomen — alsmede een opbloeien van kinderliteratuur en voor de jeugdigen bestemde rijmelarijen. Dit doet ons aan Gershevy denken, de hofschrijver die koning Grecadec mocht dienen, al duiken er in de dagen voorafgaand aan die van Matarc ook veel fictieve verhalen op, specifiek gericht op volwassenen.”
„Leuk,” was de ietwat matte respons van Gabriëlle, die het verband tussen de genoemde kenmerken van die lang vervlogen tijd niet direct zag en dus vroeg: „Er zijn uit die tijd geen verhalen en rijmpjes bewáárd gebleven, of wèl?”
„Het Boek van Matarc bevat inderdaad geen letterlijke weergaven van de vertellingen en rijmsels zoals die tijdens de omschreven periode de ronde deden,” antwoordde Toenak tot Gabriëlles teleurstelling.
„Jammer,” zei ze dus.
„U pláágt haar, magister Toenak!” reageerde Ishtaran met een mild verwijtende glimlach.
„Echter,” ging de magister geheimzinnig verder terwijl de waterlingen de draaibare cilinder onderaan de paleisschacht bereikten en hij de medica quasi bestraffend aankeek, wat een nieuwsgierige blik aan Gabriëlle ontlokte. „Matarc laat er wel dégelijk verwijzingen naar doorschemeren!”
„O, dus we kunnen nog wèl het één en ander van die verhalen uit de tekst halen?” concludeerde Gabriëlle hoopvol.
„O ja, en nog wel méér dan dat, Hoogheid,” kondigde Ishtaran met een uitnodigend gebaar richting het duistere gat in het plafond van de cilinder aan.
„…Méér dan dat!? Hoe kan dàt dan!?” vroeg Gabriëlle, terwijl ze luitenant Kamisec volgde om aan de laatste etappe van de terugtocht naar het paleis te beginnen. Van ergens beneden zich hoorde ze Toenaks stem, die haar beloofde: „Het nieuwsgierige karakter dat uw wezen kenmerkt zal niet lang op de beantwoording van uw vraag behoeven te wachten, Hoogheid.”
„Niet,” herhaalde Gabriëlle dat ene woord ter verzekering.
„Het zal u vanzelf duidelijk worden, Hoogheid,” klonk nu weer de helder-warme stem van medica Ishtaran. „De meeste verrassingen komen beter over als ze de ontvanger ook echt verràssen. Daarbij zal heer Ashtroc het waarderen als wij niet alle details reeds ontwieren. En u óók, geloof ik.”
„Oké… Goed,” aarzelde Gabriëlle, die het plezier voor de andere nieuweling in dit gezelschap niet wilde bederven maar om die reden binnen het onderwerp de nadruk verschoof met: „Hoe heette Matarcs vlam?”
„…Het spijt mij, wat zei u?” kwam Toenaks reactie niet-begrijpend.
„O ja, beetje onzinnige woordkeus, hierzo,” bedacht Gabriëlle zacht, terwijl ze zich realiseerde dat het ‘vlam’ onvertaald maar enigszins verbasterd uit Lidhia’s mond geklonken had. Met normaal stemvolume vervolgde ze: „Ik bedoelde: hoe heette de vriendin van Matarc?”

Gepost op 07-01-2012 om 20:45 uur
96 keer gelezen
<< Vorige in deze serie

Alle verhalen in deze serie (Keiharde dromen)
Alle verhalen van deze schrijver (EsQuizzy)Door:
Haha heel erg leuke post.
Dus ze kunnen wel heel veel mee het boek word steeds meer nieuwsgierig.

Haha vlam heel erg leuk bedacht!
Gepost op 07-01-2012 Om 20:58

=)

Gepost op 07-01-2012 Om 22:03

Door:
Beetje bij beetje wordt er steeds meer duidelijk.

Paar dingetjes:

verderging of verder ging? Los van elkaar vind ik het net een beetje makkelijker lezen. Net als bij bommelding of bom melding.

kinderliteratuur of voor de jeugdigen bestemde rijmelarijen...
Zou je kinderliteratuur ook op zijn Toenaks kunnen omschrijven? schrijverijen voor de jongsten, om maar iets te noemen.

Die zin met die vlam vind ik een beetje lastig.
Hoe klinkt Onvertaald maar enigszins verbasterd?

Verder weer een prima vervolg.

Gepost op 08-01-2012 Om 14:09

Ha! Dank voor de reactie. =)

‘Verderging’: zie Mattheüs 9:9, NBV. =)
Ik kom beide vormen (aan elkaar en los) tegen online. Zal er nog eens naar kijken. ; )

Volgens mij is ‘kinderliteratuur’ al een dergelijk zwaarwichtig woord, dat Toenak daar geen eigen constructie meer omheen hoeft te bouwen om het ‘Toenaks’ te laten klinken. Zie je, ik moet een balans zien te bewaren tussen ‘Toenaks taalgebruik’ enerzijds en ‘begrijpelijke leesbaarheid’ anderzijds. Van mij mag Toenak nog wel een paar graden heftiger, maar dan is hij voor de meeste lezers echt niet meer te volgen — als het om één zin in een post gaat, doe ik dat nog wel eens, maar zoals hier, wanneer hij het grootste deel van een post aan het woord is… ‘Kinderliteratuur’ leek mij wel een geschikt compromis, daarvoor. =)

Hoe klinkt ‘onvertaald maar enigszins verbasterd’ in deze situatie...
In Kd·339 en ·344 zagen we hoe Lidhia door Gabriëlle heen Nederlands probeerde te praten. Dat was niet helemaal vergelijkbaar met wat hier…
Gepost op 08-01-2012 Om 15:04

Door: EsQuizzy
…gaande is, omdat Gabriëlle niet zèlf Waterlings probeert te praten, maar het trucje doorheeft en gewoon in het Nederlands naar Lidhia’s spraakorganen ‘stuurt’ wat ze in het Waterlings wil zeggen. Het meeste wordt onderweg daarnaartoe door Lidhia’s taalprocessor vertaald, maar het woord ‘vlam’ is in het Nederlands overdrachtelijk, en dus hebben wij er gewoon het beeld van een vlammetje bij. Je kunt je voorstellen dat daar in Liliaño, onder water, geen synoniem voor bestaat. Het woord wordt dus niet vertaald door Lidhia’s hersenen, maar direct in het Nederlands doorgegeven naar haar spraakorganen, die het Nederlandse woord ‘vlam’ op een zo getrouw mogelijke manier proberen weer te geven. Hoe dat klinkt…
Misschien is dat het beste in het Klassiek Waterlingse schrift weer te geven. Ons alfabet heeft mist de mogelijkheden daartoe.Gepost op 08-01-2012 Om 15:13

heeft

=D

Gepost op 08-01-2012 Om 15:15

Door: EsQuizzy

Ik hoop vandaag verder te kunnen gaan. Beetje drukke week achter de rug, en slecht geslapen. Het spijt me dat Kd daaronder te lijden heeft.Gepost op 13-01-2012 Om 08:47

Dit werk is ingezonden op http://www.blocnoot.nl en blijft te allen tijde eigendom van de feitelijke auteur van het werk (of bloCnoot zolang de auteur niet kan worden teruggevonden). Zonder toestemming van de feitelijke auteur mag dit werk niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan lezen. BloCnoot zal nooit toestemming geven indien de auteur niet teruggevonden kan worden. Mocht er sprake zijn van misbruik van de inhoud van het gepubliceerde werk op welke manier ook zullen er (in samenspraak met de auteur) stappen ondernomen worden.