248816
 
 
 
 
 

     Menu:

> Startscherm
> Schrijvers
> Verhalen
> Open verhalen
> FAQ
> Vintage

Keiharde dromen s2
380 Belofte
Door: EsQuizzy
Commentaar van de schrijver:
Categorie: Drama / Roman
Geschatte leestijd: ca. 4 minuten

Zonder dat haar vader antwoord kreeg op zijn vraag om opheldering, vluchtte Lidhia abrupt en opvallend emotioneel onhandig de gang op. Tirashya riep haar naam en maakte direct aanstalten om haar zus te volgen, maar Toenak was het meisje vóór en legde een zachte hand op de smalle schouder van het jongste prinsesje met de woorden: „Hoogheid, in dezen behoudt uw magister zich het bepaald twijfelachtige voorrecht de bron alsmede de sleutel te kennen van uw zusters evidente agitatie in welke uw aanwezigheid, hoewel onmiskenbaar vriendelijk verzachtend, helaas ontoereikend zou blijken te zijn.”
Tirashya keek hem verwachtingsvol aan; hij dook achter Lidhia aan de zitkamer uit, na zich bij de koning te hebben verontschuldigd voor zijn “waarschijnlijk gedeeltelijke en wellicht volledige afwezigheid rond het middagmaal”.
De magister trof Lidhia aan, enigszins ongemakkelijk zwevend buiten de rand van het paleisdak, met een paar meter achter en boven haar een tweetal lijfwachten dat haar plichtsgetrouw en nauwlettend bewaakte. Terwijl hij langzaam naast de bijna vlak in het water liggende prinses zwom en stilhield, voegde zijn eigen dubbele lijfwacht zich bij de hare. Ze keek slechts even opzij en keerde zich meteen weer naar de koraaltuin om zwijgend verder te staren naar waar haar blik gebleven was. Met haar handen bespeelde ze het water als was het een snaarinstrument, om haar positie te behouden. Haar tutor zag het als een speels alternatieve zwemmethode en besteedde er geen aandacht aan. Belangrijker zaken waren aan de orde.
„Het ‘oo-kee’ dat u mij deze morgen trachtte bij te brengen, behoort naar ik aanneem tot dezelfde verzameling woorden als de uiting die u ons allen zojuist deed toekomen — met die connotatie, dat de betekenis van ‘oo-sjit’ aan de klank van uw stem te oordelen minder positief van aard lijkt te zijn,” observeerde Toenak rustig. Hij keek met Lidhia mee naar een onbepaald punt tussen het kleurrijke leven in de paleistuin beneden, maar liet heel even zijn blik afdwalen naar haar zacht blauw glimmende profieltje, dat onveranderd ondoorgrondelijk bleef. „Ben ik abuis wanneer ik de aanname doe dat de plechtige belofte die ik hedenmorgen vroeg in uw richting op mij genomen heb, de oorzaak van zowel uw uiting als uw zwijgzaamheid is?” probeerde hij nu.
„Mm?” reageerde Lidhia, die hem nu even vragend aankeek, maar zich direct weer afwendde — waarschijnlijk in een poging om te verbergen dat haar onderlip vervaarlijk begon te trillen. Toenak negeerde het detail, maar trok zijn conclusie en gaf toe: „Uw vroegtijdige verlating van de vergaderden bracht mij mijn openstaande schuld aan uwe hoogheid in pijnlijke herinnering.”
Nú reageerde de prinses. Ze draaide haar gezichtje licht fronsend naar hem toe, wat hij interpreteerde als een bevestiging van zijn fout. Daarom zei hij: „Laat mij dan nu mijn belofte inlossen en zodoende deze ochtend verschoond van uw teleurstelling tot een bevredigend einde brengen. Wees zo vriendelijk om mij te vergezellen op een korte zwemmeling.” Lidhia gaf hem een onzekere blik maar knikte tot zijn opwatering haar instemming met zijn voorstel. Het was niet de uitbundige reactie die hij van haar gewend was, maar het was tenminste iets, vond hij. Haar houding bevreemdde hem wèl: doorgaans was ze niet zo stug. Hij gebaarde het kwartet bewakers om buiten gehoorsafstand te blijven en zette zich tegen het water af met zijn flippers en schouderplaten. Al snel zwom ze naast hem. Hij besloot haar leergierige nieuwsgierigheid te prikkelen. Dat zou haar wel uit haar vreemde bui losweken, vermoedde hij.
„Het boek, dat gisteren dankzij vooral úw oplettendheid gevonden is, bevat een verhaal dat heer Murox, medica Ishtaran en mijzelf buitengewoon geboeid heeft,” begon de doorgewinterde leraar-politicus diplomatiek. Even wachtte hij, maar er kwam geen reactie van de prinses — behalve dat ze hem afwachtend aankeek. Hij vervolgde: „Ik moet toegeven dat uw vondst van een beduidend gewichtiger kaliber is gebleken dan de eerdere vondst van het Tablet van Grecadec, die in zichzelf alreeds een historische schat van uitzonderlijke waarde mag worden genoemd.”
Hij stelde zijn koers een weinig bij: Lidhia stuurde lichtjes naar rechts, terwijl ze de paleisgronden achter zich lieten. Hij liet haar gemakkelijk de koers bepalen, al vroeg hij zich wèl af waarom ze juist déze richting koos — en of ze dat bewust deed of zonder er bij na te denken.
Ze mompelde iets!
„Pardon, wat zei u?” vroeg nu Toenak, geïrriteerd op zichzelf omdat hij haar eerste communicatie deels gemist, deels niet verstaan had.
Een onverwachte maar nog voorzichtige glimlach straalde hem toe. Eindelijk liet ze haar heldere stem duidelijk klinken: „Het spijt me, magister. Ik zei: ‘Wilt u mij alstublieft het verhaal vertellen, dat in dat boek beschreven staat?’”
De magister schonk haar een volle glimlach terug en knikte: „Met geen ander dan juist dàt doel voor ogen zwemmen wij hier, Hoogheid!”
Aan Lidhia’s plotseling weer vriendelijke blik te zien kon hij er zó in duiken. Maar eerst vroeg hij voorzichtig, terwijl in de verte voor hen uit een donkere vlek tegen het lichte bodemzand begon te verschijnen: „Bent u er echter zéker van, dat u juist déze zwemrichting verkiest?”
Lidhia keek even in de verte, haalde eens diep water en gaf een vastberaden knikje.
„Oo-kee dan maar,” antwoordde Toenak, waarop hij een méér dan dankbare blik van prinses Lidhia toegeworpen kreeg en zich de aanhef van het zo indrukwekkende verhaal voor de geest haalde.

Gepost op 09-09-2011 om 19:21 uur
215 keer gelezen
<< Vorige in deze serie

Alle verhalen in deze serie (Keiharde dromen)
Alle verhalen van deze schrijver (EsQuizzy)Door: Rapunzel
Oo-kee, ben benieuwd... of liever gezegd: blijf benieuwd Vreemde houding/bui van Lidhia/Gabriëlle *justwondering*

maar het was tenminstie iets

Gepost op 09-09-2011 Om 19:40

Afrikaans. =)

Gepost op 09-09-2011 Om 19:42

Door: Rapunzel
Uh-huh
Gepost op 09-09-2011 Om 19:46

Beredeneer eens een hypothese rond die ‘vreemde houding/bui’ voor allebei je opties, Rapunzel? Helpt dat je verder?

=)

Gepost op 10-09-2011 Om 09:15

Door: Rapunzel
Goed…, al beredenerende kwam ik tot het volgende, ervan uit gaande dat het nog steeds Lidiëlle en Gabria is

Ik vraag me af of Toenak ècht de bron en de sleutel weet van/tot Lidhia`s emotionele reactie hier, of dat hij (net als wij soms) nu in het duister tast en dènkt te weten waar deze reactie vandaan komt, maar het in werkelijkheid een heel andere reden/achtergrond heeft. Gezien zijn vragen en Lidhia`s reactie, twijfelt hij er volgens mij zelf ook wel enigszins aan.

Er zijn natuurlijk verschillende opties/scenario`s mogelijk/denkbaar:
Gepost op 10-09-2011 Om 10:52

Door: Rapunzel
1. Ik moet niet zoveel nadruk leggen op dit ene ding uit deze post
2. Lidhia is nog niet helemaal zichzelf n.a.v. de steek van de rog.
3. Er schoot haar iets te binnen n.a.v. het rondkijken in de kamer aangaande:
a. Gabriëlle; nl. dat zij nu nog hulpeloos “boven” moet zijn.
b. Iets wat ze “boven” gezien heeft (maar waarvan wij nu nog niet weten), waaraan ze plotseling wordt herinnerd door het zien van “iets” in de kamer.
c. Het gangenstelsel; iets wat ze daar gezien heeft in relatie tot het Tablet, bijv. m.b.t. het onbegrijpelijke lichtwonder ver onder het paleis.
d. Post 372 “Denk je…” zonder haar zin af te maken en daar dacht ze nu weer aan.
4. Niet onmogelijk: Er zit een beetje van Gabriëlle in Lidhia nu, en daardoor reageert ze niet zoals ze “normaal”gesproken zou doen.
5. Ik zie iets over het hoofd, wat eigenlijk heel duidelijk naar voren is (zou moeten zijn) gekomen in één of meerdere van de vorige posts
6. Dat wat jij gaat schrijven in de volgende posts
Gepost op 10-09-2011 Om 10:53

In ieder geval 5. — met een kleine uitbreiding.
Zie 11:18u.

=)

Gepost op 10-09-2011 Om 11:35

Door:
Ik verwacht dat ik vanmiddag even de kans krijg om rustig voor jouw post te gan zitten. Ik heb nu nog te veel stoorzenders om me heen om me goed te kunnen concentreren.
Gepost op 10-09-2011 Om 11:15

=)

Gepost op 10-09-2011 Om 11:22

Door: EsQuizzy

Interessante en uitgebreide gedachten hierboven. Maar ik vraag me af waarom je mijn aanwijzing n.a.v. je eigen opmerking niet opvolgt. Je maakt het jezelf volgens mij moeilijker door je keuze voor je vooraanname.Gepost op 10-09-2011 Om 11:18

Bovenstaand = @Rapunzel

=)

Gepost op 10-09-2011 Om 11:24

Door:
Oh.
Gepost op 10-09-2011 Om 11:23

Door: Rapunzel
Jep, that`s me... zou niet voor het eerst zijn, dat ik het mezelf te moeilijk maak door te moeilijk na te denken, en niet alleen bij Kd, hihi

Gepost op 10-09-2011 Om 11:29

O. Deze had ik nog niet gezien. =)

Om het eenvoudiger te maken: je begon heel gestructureerd. Als je bij het stellen van je hypothesen die structuur vasthoudt, maak je het jezelf volgens mij makkelijker.

Die tweede slash had met die structuur te maken.Gepost op 10-09-2011 Om 11:39

Door: Rapunzel
Oo-kee Maar wàt ik verder denk betreffende de tweede slash komt mijzelf zo raar en niet echt logisch over, haha. Omdat ik dan verwacht dat er hier hetzelfde zou gebeuren als "boven"... snappu??
Gepost op 10-09-2011 Om 11:47

In dat geval: definitely 5. =D

Gepost op 10-09-2011 Om 11:50

Door: Rapunzel
Ha, I knew it was a mistake putting 5. in the above mentioned list
Gepost op 10-09-2011 Om 12:08

I’d call that a wise decision. =)

Gepost op 10-09-2011 Om 12:37

Door:
Leuk!

Krijgen wij de inhoud van het boek ook te lezen? Ben namenljk erg benieuwd.

Gepost op 10-09-2011 Om 14:03

Hmmm…

=)

Gepost op 10-09-2011 Om 16:02

Door: Rapunzel
Ha, ja, leuk! Goed idee, Schrijver!!!

Quizzy, schrijf nog even een boek!! Please, would you be so kind???
Het is maar tweetalig en je hebt nog niet gezegd uit hoeveel pagina`s het bestaat, dus…

Ha, sorry, béétje melig, komt vast van de mislukte fietstocht van vanmiddag… Denk je gezellig een eind te gaan fietsen met vrienden, kan je uiteindelijk zo`n kilometer of zes lopen (oké, dat was ook heel gezellig, maar toch...) naar de eerste de beste fietsenmaker. Waar er overigens hier in de omgeving verrassend weinig van blijken te zijn... Gelukkig wèl meteen m`n achterband weer gerepareerd gekregen door een aardige fietsenmaker

Oké, dit was totally of topic, maar even serieus: Ik neem aan, dat Toenak de inhoud die voor Lidhia (en ons) belangrijk/interessant is om te weten, ècht wel gaat vertellen/uitleggen. Hij begon hier, eind van deze post, al na te denken over de aanhef van het indrukwekkende verhaal en die kan Quizzy ons toch niet onthouden!?
Gepost op 10-09-2011 Om 16:38

Toch prettig dat in een streek waar fietsenmakers zeldzaam zijn, de fietsenmaker díé je weet te bereiken ook meteen aardig is.

=)

Gepost op 10-09-2011 Om 18:58

Door: EsQuizzy

Weer on topic: neem Ishtaran in je overwegingen mee, Rapunzel.Gepost op 10-09-2011 Om 19:41

Door: Rapunzel
Zoals in post 369 en vooral laatste alinea 370?
Gepost op 10-09-2011 Om 19:50

Ja, zoiets. Ongeveer. Bij benadering. Daaromtrent. =)

Gepost op 11-09-2011 Om 09:36

Door: Rapunzel
Oké, dus wat je eigenlijk probeert te zeggen hier is, dat het globaal, plusminus, ruwweg, zowat, enigszins, grofweg, min of meer, om en nabij in de buurt komt
Tsja, het kan maar beter duidelijk zijn hè, hahahaha ROFLOL
Gepost op 11-09-2011 Om 10:35

Wat ik probeer te zeggen is, dat 370 uit méér dan alleen een laatste alinea bestaat.

=)

Gepost op 11-09-2011 Om 10:52

Door: Rapunzel
Aha, OK, maar in mijn beleving vond ik het schuingedrukte in het laatste stukje toch tamelijk pakkend

That`s all

Weet je… op het laatst ga je overal wat in zien… net zoals die gedachtegang van Toenak over het “zwemmen” van Lidhia…
Enne… Gabriëlle is niet aangevallen door een rog, maar u wel… verbintenis mentaal – fysiek.
En dan wordt het voor mij héél verleidelijk om moeilijk te gaan denken.
Dus in dit geval kan ik denk ik beter refereren aan mijn eigen reactie onder 370 En even níet meer moeilijk doen

Gepost op 11-09-2011 Om 11:17

Oké.

Te veel zand.

Sorry.

Niet alles is zand, trouwens.

Er zitten ook edelsteentjes tussen.

Anders zou het moeilijk worden.

En het is simpel.

Really.

=)

Gepost op 11-09-2011 Om 12:17

Door: EsQuizzy

Het heeft zijdelings met de Bewustwording in de vorige post te maken.Gepost op 11-09-2011 Om 12:21

Door:
ben het weekend niet thuis geweest can daar deze late reactie snap trouwens niet waarom ze zo reageert
maar dat krijgen we hopelijk in de volgende post te zien
Gepost op 11-09-2011 Om 12:56

Misschien wel.
Misschien ook niet.

Leuk dat je er weer bent, Yanaika!!!

=)

Gepost op 11-09-2011 Om 13:21

Door: Rapunzel
Aah... oké, Quizzy! Hundrasextiofyra.
Ik gaat eens even lezen.
Gepost op 11-09-2011 Om 13:07

Jij komt er wel, zie ik.

*thumb up*

Gepost op 11-09-2011 Om 13:23

Door:
wat is hundrasevtiofyra haha
Gepost op 11-09-2011 Om 15:04

Het nummer van de post waarnaar ik verwees, Yanaika.

Kd.Bewustwording.

=)

Gepost op 11-09-2011 Om 19:00

Door: EsQuizzy
Nog even een klein foutje eruit geplukt.

‘bevreemddde’ even platgestampt van 3D naar 2D.

Schrijver?

Gepost op 26-09-2011 Om 21:23

Door:


Trying to rub it in?

Gepost op 26-09-2011 Om 21:39

*bloempje*

Gepost op 27-09-2011 Om 08:34

Dit werk is ingezonden op http://www.blocnoot.nl en blijft te allen tijde eigendom van de feitelijke auteur van het werk (of bloCnoot zolang de auteur niet kan worden teruggevonden). Zonder toestemming van de feitelijke auteur mag dit werk niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan lezen. BloCnoot zal nooit toestemming geven indien de auteur niet teruggevonden kan worden. Mocht er sprake zijn van misbruik van de inhoud van het gepubliceerde werk op welke manier ook zullen er (in samenspraak met de auteur) stappen ondernomen worden.