248817
 
 
 
 
 

     Menu:

> Startscherm
> Schrijvers
> Verhalen
> Open verhalen
> FAQ
> Vintage

Keiharde dromen
291 Sprakeloos
Door: EsQuizzy
Commentaar van de schrijver:
Categorie: Drama / Roman
Geschatte leestijd: ca. 3 minuten

In lokaal 23 van het hoofdgebouw was op dat moment een gesprek tussen de jeugd van klas 4H2 en mevrouw De Wit aan de gang over de literatuurlijst en meer precies: welke boeken dat jaar onontkoombare kost waren. De Wit bleek naast het vaste aantal verplichte en een flinke lijst toegestane boeken ook nog eens over een duidelijke serie titels te beschikken die haar voorkeur hadden. Ze zei het niet met zoveel woorden, maar ze gaf bijna de indruk dat leerlingen die een keuze maakten uit die literaire werken voor hun boekbespreking al bij voorbaat een extra punt zouden krijgen.
Op dit moment stond ze enthousiast te zijn over een boekje dat tot haar favorieten behoorde, al gaf ze op een vraag vanuit de klas wl toe, dat ze het niet direct een mooi boek vond. Maar goed, mevrouw De Wit was dus een bewonderaarster van Simon Vestdijk, en het volgens haar niet erg bekende boek droeg de naam Vijf vadem diep.
Vonden de meeste leerlingen van het Vivaldi College mevrouw De Wit over het algemeen nogal afstandelijk en een beetje een excentrieke tante, voor n ding hadden ze respect: haar scherpe blik.
Tim miste daarin het voordeel van de ervaring, want vr hij het wist werd hij door de heldere stem van de docente uit zijn chagrijnige dagdroom getrokken met de vraag of hij misschien aan de klas wist te vertellen wat een vadem inhoudt. Maar had De Wit gehoopt hem met die vraag in verlegenheid en weer bij de les te brengen, het laatste lukte beter dan het eerste. Want Tim schoot in de houding en antwoordde zonder zelfs maar na te denken: Een vadem is geen inhoudsmaat, maar een maritieme dieptemaat, mevrouw.
Had Tim zich de luxe veroorloofd om wl na te denken voordat hij zijn antwoord eruit flapte, dan had hij waarschijnlijk een iets minder bijdehante bewoording gekozen. Het leek ook wel hl sterk op een correctie. Enkele van Tims medeleerlingen probeerden hun lachen duidelijk hoorbaar in te houden.
Als mevrouw al verbaasd of gerriteerd was, dan liet ze daar echter niets van blijken. De Wit liet zich niet zomaar uit het veld slaan, maar formuleerde haar vervolgvraag duidelijk voorzichtiger: En weet je dan misschien ook hoe diep n vadem is?
Tim zag de cijfers in gedachten vr zich, en lepelde ze dan ook zonder enige moeite op: En vadem is twee yards, of zes voet, of tweenzeventig inch, of n-komma-acht-twee-acht-acht meter, mevrouw.
Bij dat antwoord kon zelfs de anders op haar gezichtsuitdrukking zo moeilijk in te schatten Paula de Wit een grijns niet onderdrukken. Nu durfde de klas opgelucht hardop te lachen.
Jij wint deze ronde, Tim! knikte de lerares hem met een olijke knipoog toe. Maar probeer wl met je aandacht bij de les te blijven, alsjeblieft.
De hele klas hoopte dat ze Tim nog de vraag zou gaan stellen die op dat moment de algemene belangstelling genoot. Inderdaad deed ze dat: Nog n vraag over die vadem, Tim.
Afwachtend keek hij haar aan.
Hoe wt je dat zo precies!?
Mijn vader heeft een zeiljacht, mevrouw, legde Tim uit.
Aha, begreep mevrouw De Wit.
en ik zit graag op Wikipedia, verdiepte Tim zijn uitleg.
Goed, Tim, zei De Wit goedmoedig. Hoe diep is dan Vijf vadem diep?
Tim schoot een heldere glimlach in de richting van de docente: dat was een makkelijke vraag! Maar daar schatte zij hem beter in dan hij dacht, want voordat hij grappig kon antwoorden met tien yards, mevrouw! voegde zij aan haar vraagstelling toe: In meters, graag.
Zoals ze gehoopt had, had ze Tim nu sprakeloos. Maar dat duurde niet lang. De vierdeklasser keek verbaasd rond en zei quasi onnozel: Oh! Ik ben hier verkeerd! Ik dacht dat dit Nderlands was in plaats van wiskunde!
Nu lagen klas n docente dubbel van het lachen. Door dat gejoel heen klonk sonoor de zoemtoon van de bel.
Het was pauze.

Gepost op 15-10-2010 om 20:02 uur
116 keer gelezen
<< Vorige in deze serie

Alle verhalen in deze serie (Keiharde dromen)
Alle verhalen van deze schrijver (EsQuizzy)Door:
Simon Vestdijk draagt de bijnaam Duivelskunstenaar. Dat is het enige wat ik nog weet.
Wat lost mevrouw de Wit dit creatief op. Ik ga m onthouden voor als ik straks voor de klas sta.
Mooi geschreven, Esquizzy. Het is bijna of ik zelf in die klas zit.
Gepost op 15-10-2010 Om 20:34

Dank u zeer. =)

Gepost op 15-10-2010 Om 20:51

Door:
een ding wat ik toevallig net zie; je schrijft Ik dacht dat dit Nederlands was in plaats van wiskunde. Bij Nederlands gebruik je een hoofdletter en bij wiskunde niet. Volgens mij mag je nederlands schrijven zonder hoofdletter, want het is geen aardrijkskundige naam. Het is hier een vak en die mag dan weer met een kleine letter.
Gepost op 15-10-2010 Om 22:00
Volgens mij is het een taal, en het vak is daarnaar genoemd. De taalnaam is inderdaad geen aardrijkskundige naam, maar ik heb altijd geleerd dat je de naam van een taal en de bijbehorende naam van het vak met een hoofdletter dient te schrijven.

Misschien onderwerp voor een stukje research naar of dat tegenwoordig anders is. =)

Gepost op 15-10-2010 Om 22:06

Door:
You are quite right. Gelukkig heb ik mijn taaltoets pas volgend jaar. Ik zou nu zakken als een baksteen.
Gepost op 15-10-2010 Om 22:11

*bloempje*

Gepost op 16-10-2010 Om 19:11

Door: Tines
Okee, dankjewel! Nu hebben we het Tim gevraagd en kijk nou: hij weet het! En we weten zelfs waarom! Wat een luxe, Christiaan, bedankt!

Maar zo bijdehand vind ik Tim`s eerste antwoord helemaal niet. Pas toen je het antwoord in de zin erna bijdehand noemde, ging ik zoeken naar wat er dan bijdehand aan was en ontdekte ik het. Naar mijn inzien verwachtte mevrouw de Wit f sprakeloosheid f wel dit antwoord...

Overigens: ik heb zelf een kajuitzeilboot, maar meet de diepte toch echt in meters... En vrienden waarmee ik zeil doen dat ook. Ach, detail...
Gepost op 16-10-2010 Om 19:29

Mevrouw De Wit verwachtte een "Dat weet ik niet" f een "Een vadem is een dieptemaat". Ze had het eerste deel van Tims reactie (over dat een vadem geen inhoudsmaat is) absoluut *niet* verwacht, want dan had zij haar eigen vraag anders verwoord. ;)

Ik stel mij de relatie tussen Tim en zijn vader in de jaren voor Manouchecas overlijden voor als een behoorlijk vergaande wat betreft de hobby van het zeilen en een jongensachtige ("nerd like"?) interesse voor maritieme wetenswaardigheden. En dan komt kennis van de vadem volgens mij vrij snel in zicht.

Graag gedaan, trouwens. Het was even tijd voor een wat meer ontspannen aflevering, vond ik. En ik heb in de afgelopen tien posts nu al twee keer heel duidelijk geschreven naar aanleiding van opmerkingen en vragen van jullie als lezers. Is ook leuk om te doen. =)

Misschien heb ik jouw expertise als ervaren zeil(st?)er nog wel eens nodig voor een post met een flashback van Tim.

=)

Gepost op 16-10-2010 Om 20:26

Door: Tines
Beetje overkill, die tweede komma van mij; interpunctie is wel belangrijk, maar je moet er niet teveel van in een zin gooien om de begrijpelijkheid, zowel als de lengte, plezierig te houden voor een ieder die dit leest (mits diegene berhaupt de moeite nog neemt om dit te doen) en voor de schrijver zelf om het overzicht te behouden over het geschrevene, hetgeen al niet meevalt in juridische teksten, laat staan een reactie op een verhaal!

Gepost op 16-10-2010 Om 19:33
Het niet te ontkennen feit dat je zelf je eigen reacties becommentarieert teneinde de taalkundige, interpunctuele, juridische, theologische en politieke correctheid te waarborgen doet mij vermoeden dat jouw persoon zich, vanwege de meer professionele kant van haar dagelijks bestaan, regelmatig heeft moeten inlaten met teksten die zich, als gevolg van haar studierichting, op het juridische vlak begaven en daardoor haar interpretatie en expressie benvloed hebben, buiten beschouwing latend de vraag of dit als een positief danwel een negatief gevolg dient te worden beschouwd.

=)

Gepost op 16-10-2010 Om 20:32

Door: Tines
En zelfs in mijn correctie op mijn reactie miste een woord en heb ik dus niet naar alle correctheid mijn gedachten verwoord, waarbij ik wel aanteken dat ik, teneinde niet oeverloos door te kabbelen, deze correctie niet nogmaals uit zal voeren, maar ik mijn reactie beperk tot een bevestiging van jouw analyse van mijn professionele lees- en schrijfwerkzaamheden en ik dit gevolg zelf enigszins negatief vind, aangezien deze competentie mij vaak dwingt tot het herlezen en inkorten van mijn zinnen teneinde de leesbaarheid te bevorderen.
Gepost op 17-10-2010 Om 14:18

Je bent niet de enige die met dat probleem worstelt, Tines. *bloempje*
Gepost op 17-10-2010 Om 14:48

Door: EsQuizzy
Even voor de lol opgezocht hoe het precies zit:

bijdehand
bijdehante
bijdehanter
bijdehandst

hadden we het allebei goed, Tines!


Gepost op 17-10-2010 Om 16:31

Door: Tines
Jeej! Trouwens, dit is vrij veel tekst voor een post met de titel `Sprakeloos`... Hihi
Gepost op 18-10-2010 Om 11:10

Ik moest wt. Als ik de titel gevolgd had, hadden jullie geprotesteerd tegen de blanco pagina die er gestaan zou hebben.

=D

Gepost op 18-10-2010 Om 12:32

Door: EsQuizzy
O, ik heb nog even gezocht, Kraanthia: die bijnaam van Simon Vestdijk is hem door een enkling gegeven omdat hij rond de 200 boeken/verhalen heeft geschreven.

Dat zegt weinig over de vraag of hij die bijnaam zelf ook actief droeg.

Van hem is ook wel gezegd dat hij sneller kon schrijven dan God kon lezen, maar dat is natuurlijk weer een opmerking van iemand die God niet kent (of wil leren kennen), want Psalm 139 spreekt dat hoe dan ook duidelijk tegen.

Al Simon Vestdijks boeken waren al bij God bekend voordat Vestdijk zlf nog maar verwekt was!

En de duivel maakt geen kunst.
Alleen maar namaak.Gepost op 18-10-2010 Om 12:45

Door: inem
Dit is een leuke post
Gepost op 19-10-2010 Om 11:22

Ja, dat vind ik k! =)

Gepost op 19-10-2010 Om 11:26

Dit werk is ingezonden op http://www.blocnoot.nl en blijft te allen tijde eigendom van de feitelijke auteur van het werk (of bloCnoot zolang de auteur niet kan worden teruggevonden). Zonder toestemming van de feitelijke auteur mag dit werk niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan lezen. BloCnoot zal nooit toestemming geven indien de auteur niet teruggevonden kan worden. Mocht er sprake zijn van misbruik van de inhoud van het gepubliceerde werk op welke manier ook zullen er (in samenspraak met de auteur) stappen ondernomen worden.