248818
 
 
 
 
 

     Menu:

> Startscherm
> Schrijvers
> Verhalen
> Open verhalen
> FAQ
> Vintage

Keiharde dromen
41. Hypothesen
Door: EsQuizzy
Commentaar van de schrijver:
Categorie: Drama / Roman
Geschatte leestijd: ca. 4 minuten

„Lieve prinses Lidhia, mijn niet geringe interactie met uwe hoogheid heeft uw magister gedurende de vijftien jaren van uw jonge leventje er ten volle van overtuigd dat hij met rotsvaste zekerheid kan vertrouwen op de waarheidlievendheid van uw karakter. Er bestaat niet de minste twijfel in mijn ziel aangaande de realiteit van uw ervaringen, die als het ware plaatsvinden via het bewustzijn en de zintuigen van het door u omschreven luchtmeisje Gabriëlle — haar ervaringen met de luchtmensen die haar habitat met haar delen en daardoor een al dan niet wenselijke rol in haar leven vervullen, in uw… laten we zeggen… keiharde dromen.
Mijn hele wezen zou u willen kunnen bevrijden van de last van deze, voor zo ver ik het correct begrijp ongenode, dromen — een last, die u zo overduidelijk terneer drukt, alhoewel het mij helder voor de geest staat dat mijn persoon tot het bieden van de genoemde hulp in slechts bedroevend geringe mate in staat is. Dit is vooral te wijten aan het tot op dit moment ontbreken van enig precedent, alsmede …”
Toenak stopte bij het vervaarlijk trillen van Lidhias onderlip. Haar stem volgde de vibratie, toen ze piepte: „Gelóóft u mij niet, magister?”
Hij zuchtte; had de vraag verwacht, zij het verderop in zijn betoog.
„Het zou onlogisch zijn te stellen dat ik u wens te helpen, wanneer ik u niet zou geloven, prinses Lidhia,” redeneerde hij, en hij vervolgde: „Uw betrouwbaarheid in combinatie met uw onwetendheid inzake vele onderwerpen — en uw helderheid met betrekking tot vele details die de luchtwereld uit uw dromen betreffen, maken uw relaas zeer geloofwaardig. Zoals ik u reeds vertelde, geloof ik ten volste in uw oprechtheid.”
„Maar u denkt dat de luchtwereld, en de luchtmènsen, níét echt zijn,” begreep Lidhia, duidelijk teleurgesteld.
„Sta mij toe uw conclusie een weinig te nuanceren,” opperde de magister. „Mijn kennis van uw karakter is voor mijn verstand, mijn gevoel en mijn wil een bewijs van uw oprechtheid. Daarom twijfel ik er niet aan dat u al deze genoemde zaken wèrkelijk droomt. Maar welke argumenten, welke bewijzen zou u aandragen wanneer iemand — wie dan ook — u zou uitdagen het wèrkelijke bestaan van een luchtwereld met luchtmensen aan te tonen, om deze conversatie nog maar niet te brengen op een fysiek-geestelijk verband tussen ú en één bepaald luchtmeisje?”
Lidhia zweeg bedremmeld, maar haar onregelmatige waterhaling verried duidelijk haar emoties.
„Maar zíj droomt míjn leven!” probeerde ze.
„Die observatie laat zich eenvoudig beredeneren, prinses,” pareerde Toenak. „Het is een algemeen bekend verschijnsel dat men in dromen gedeelten van het eigen leven tegenkomt, naar alle waarschijnlijkheid ter verwerking van nog niet correct opgeslagen informatie. De informatie die u mij als bewijsmateriaal probeert te presenteren is derhalve een argument dat sterker pleit voor de in mijn ogen aannemelijkere stellingname dat deze wereld slechts in uw dromen bestaat, hoezeer ik ook… geboeid ben door uw ervaringen en detailweergaven.”
„Dus u gelooft mij óók niet als ik zeg dat het allemaal wèl echt is,” trok Lidhia opnieuw een conclusie, ditmaal met een bokkige intonatie.
„Verlangt u wederom een herhaling van mijn vertrouwen in uw oprechtheid?” vroeg Toenak, die naast compassie zich nu ook op een beginnende irritatie betrapte.
„Ja, u gelooft dat ik het allemaal ècht dróóm, maar niet méér dan dat!” stelde Lidhia, met lichte stemverheffing.
„Uw verhaal doet tè veel vragen en mogelijkheden, opties en hypothesen bij mij rijzen om zonder verdere studie van en verdieping in de materie direct conclusies te trekken,” verantwoordde magister Toenak zijn twijfels. „Heb ik u niet geleerd eenzelfde werkwijze toe te passen?”
„Als u mij ècht vertrouwt, dan spreekt u Gabriëlle door mij heen aan,” daagde Lidhia hem uit. Ze was nog nooit zo brutaal geweest. Ze voelde zich afgewezen, voor het blok gezet, ze schaamde zich… en haar hormonen werkten niet mee ten goede.
„Het is mijn overtuiging dat uw dagelijkse ervaringen — inclusief het contact met mijn persoonlijkheid — invloed uitoefenen op uw dromen,” gaf Toenak ten antwoord. „Wellicht zou het luchtmeisje in uw dromen er baat bij hebben om haar verhaal te doen bij de man die u aan mijn persoon doet denken. Ik hoop dat deze suggestie mijnerzijds dit teweegbrengt in uw dromen.”
„Ik geloof niet dat u mij gelooft als u haar niet dirèct en persoonlijk aanspreekt,” deed Lidhia nukkig.
„En ik vraag van u dat u mij vertrouwt in mijn geloof in u, door mij de ruimte te gunnen verdere studie te maken van uw conditie en de situaties die u omschrijft,” gaf de magister na een moment van stilte ten weerwoord.
Snel waterhalend en verhit staarde Lidhia hem aan — ze was boos en verdrietig tegelijk, en voelde wel dat ze over een grens was gegaan. Ergens wilde ze het wel goedmaken en haar excuses aanbieden, maar haar emoties stormden door haar hoofd. Een paar gespannen tellen volgden, waarin Toenaks bezorgdheid zich duidelijk op zijn gezicht aftekende.
Lidhia draaide zich bruusk om, om zonder een verder woord terug te zwemmen naar het paleis.
Magister Toenak keek haar enige ogenblikken bedroefd stilzwijgend na, alvorens haar langzaam te volgen. Eén van zijn eigen uitspraken had een onuitgesproken vraag bij hem opgeworpen. Een vraag, die nú nog even zou moeten wachten… Een vraag, die de neon tetra had veranderd in een angstaanjagende sidderrog…

Gepost op 03-04-2008 om 21:18 uur
461 keer gelezen
<< Vorige in deze serie

Alle verhalen in deze serie (Keiharde dromen)
Alle verhalen van deze schrijver (EsQuizzy)

Door: Tines
Hmpf, arme Gabriëlle! Zo lang is zíj nog niet aan magister Toenak gewend! Hihi, hij raakt zelfs in de war!
Wauw, wat goed van magister Toenak zeg!! Daar had ik nooit aan gedacht.. Nou hopen dat Gabriëlle hier iets mee doet..
Jemig, wat een onwijs cool vervolg!! Gooo EsQuirrel!!!
En nu ben ik ook wel benieuwd naar wat Lidhia nog méér op haar lever heeft..
Gepost op 03-04-2008 Om 22:39

Door: kiezel
excuseert u mij mijn ongemak die zich duidelijk uit... moet denk ik zijn: dat zich duidelijk uit.
Het is mij een groot voorrecht zowel als een waar genoegen... komt Engels over op mij (as well as); volgens mij mag dat in het Nederlands niet en moet je zowel naar voren schuiven.
levensgolfstroom... Lol!

Heeeeel sterk stuk!
Gepost op 15-04-2008 Om 15:06
Beide correcties: je hebt helemaal gelijk, dank je wel!

Ook voor het compliment en het opmerken van kleine woordgrapjes!
Gepost op 15-04-2008 Om 15:54

Door: Tines
Raar is dat... Ik heb het verhaal gelezen, maar veel van die superleuke woordgrapjes vallen me nu pas op!!! Shame on me! Ze zijn inderdaad superleuk Kiezel en EsQuirrel!
Gepost op 15-04-2008 Om 16:29
Dank je, Tines!

Zojuist beide correcties van kiezel doorgevoerd in deze post.
Gepost op 16-04-2008 Om 10:42

Door: Auke-Willem (AW)
Ik vind het ontzettend leuk geschreven, EsQuirrel. Toch vind ik het nogal een grote stap voor de Magister om zomaar tegen iemand te spreken die hij niet kan zien en die niet aan hem bewezen kan worden. Ik blijf me afvragen of het wel realistisch is dat hij zo snel overstag gaat. Zou hij er niet op zijn minst over willen nadenken? Maar goed, dan zijn mijn gedachten. Het blijft mooi neergezet en ik lees geïnteresseerd verder!
Gepost op 02-05-2008 Om 12:44
Na onze gesprekken hierover, was ik eerst van mening dat ik deze twee posts zou gaan herschrijven. Maar ik wacht er nog even mee: Toenak heeft een heel snel geheugen en kan heel snel (casuale) ;) verbanden leggen. Ik word hier herinnerd aan Professor Kirk(e) in Narnia: 'The Lion, the Witch and the Wardrobe' (originele boek). Waarom geloofde de professor Lucy's verhaal, en wat gaf hij daarvoor als redenen op?
Ook denk ik aan Jean-Luc Picard in Star Trek: Nemesis. Welke redenen zou hij hebben om Deanna Troi, die met een wel héél bizar verhaal komt, zomaar expliciet en in één keer te geloven? Een scan waaruit blijkt dat haar lichaam naar behoren functioneert? Nogal zwakke onderbouwing voor een angstaanval tijdens een intiem moment met haar kersverse man.
Voor noch Lucy's noch Deanna's verhaal is ook maar enig bewijsmateriaal aan te voeren, lijkt mij. Toch wordt ernaar gehandeld. Hoe realistisch zou dat zijn?
Ik ga deze posts niet herschrijven. Toenak heeft deze keuze met reden gemaakt. >>
Gepost op 03-05-2008 Om 09:56

Door: EsQuizzy
>> Het is wel goed mogelijk dat ik in volgende delen meer van Toenaks achtergrond of gedachten ga laten zien.

Dank je voor het stimuleren van het denken over deze kwestie, AW! Als ik nog weer van gedachten verander (wat maar zó kan, ik ken mijzelf een beetje) merkt men het vanzelf.

Spreuken 18:17.

Gepost op 03-05-2008 Om 10:01

Door: Auke-Willem (AW)
Uiteraard moet je zelf beslissen of je het met mijn commentaar eens bent of niet, maar mag ik je er wel op wijzen dat de voorbeelden die je aanhaalt niet kloppen!

De professor is zelf ooit in Narnia geweest en weet waar de kast vandaan komt waarover Lucy haar verhaal gaat. Hij heeft hele goede redenen om dit verhaal te geloven. Dit heeft niets te maken met het snel leggen van verbanden.

Dan het voorbeeld uit Star Trek: Nemesis. Dit is de tiende Star Trek film. Deanna Troi heeft in haar loopbaan (15 jaar, zoals al wordt aangegeven in de film) al vaak dergelijke zaken meegemaakt. Dit verhaal is niet zo bizar als je hier doet voorkomen. Zij heeft bewezen dat dergelijke dingen bij haar kunnen voorkomen.

Maar je moet doen wat jou goed dunkt. Het is uiteraard jouw verhaal.
Gepost op 03-05-2008 Om 10:02
Goede argumenten. ;)
Gepost op 04-05-2008 Om 22:38

Door: EsQuizzy
Deze post is in revisie en wordt zo snel mogelijk op deze pagina bijgewerkt.

Ik houd jullie uiteraard op de hoogte.

Gepost op 05-05-2008 Om 22:25

Door: EsQuizzy
Herschreven post geplaatst. Bij dit deeltje geldt vanaf nu heel sterk dat reacties pas vanaf hier op de verhaalpost hierboven slaan.Gepost op 07-05-2008 Om 21:01

Door: Tines
Ik merk het, het is nogal veranderd, ja! Leuk! Maar arme Lidhia... Leuk dat je nu die ene persoon aanhaalt die Gabriëlle aan magister Toenak doet denken. Ik lees de nieuwste post!
Gepost op 08-05-2008 Om 09:07
Lees ook de tussenliggende posts als je helemaal bij wilt zijn, Tines. Er zijn een paar subtiele puntjes veranderd.
Gepost op 08-05-2008 Om 09:18

Door: kiezel
Veel veranderd! In tegenstelling tot post 40 is deze post echt structureel anders. En inderdaad: deze reactie past toch wel beter bij onze beste Toenak.

Let op de inversie in 'redeneerde hij, en vervolgde'. Daar moet je even hij tussen plaatsen.

Bijna aan het eind mar moet maar zijn.

Gepost op 09-05-2008 Om 10:22

Door: EsQuizzy
Dank je voor je oplettendheid, kiezel!

En ik ben het met je eens wat betreft de magister.

;)
Gepost op 09-05-2008 Om 12:44

Door: yootje
Wat is verried voor woord als ik vragen mag
Gepost op 01-11-2011 Om 15:29

Het is een officieel goede, maar niet vaak gebruikte verleden tijd van "verraden", yootje.

=)

http://woordenlijst.org/zoek/?q=verried

Gepost op 01-11-2011 Om 16:34

Dit werk is ingezonden op http://www.blocnoot.nl en blijft te allen tijde eigendom van de feitelijke auteur van het werk (of bloCnoot zolang de auteur niet kan worden teruggevonden). Zonder toestemming van de feitelijke auteur mag dit werk niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan lezen. BloCnoot zal nooit toestemming geven indien de auteur niet teruggevonden kan worden. Mocht er sprake zijn van misbruik van de inhoud van het gepubliceerde werk op welke manier ook zullen er (in samenspraak met de auteur) stappen ondernomen worden.