248818
 
 
 
 
 

     Menu:

> Startscherm
> Schrijvers
> Verhalen
> Open verhalen
> FAQ
> Vintage

twijfels
Van Luus
Door: luus
Commentaar van de schrijver:
Categorie: Gedachten
Geschatte leestijd: ca. 3 minuten

Twijfels, tja, wie heeft die nu niet? Ik wel. Bij het lezen van de voorgaande stukjes, werd ik uitgedaagd om maar mijn steentje bijdrage aan deze serie.

Waarover kan je allemaal twijfelen? Naar mijn idee over 1001 dingen. In deze serie gaat het voornamelijk over twijfels in het geloof, dus laat ik mij daar ook maar bij beperken.

ĎDien de Heer uw God met uw hele hart, hele ziel, hele verstand en alle krachtí

Op geloofsgebied zijn er dus verschillende domeinen waarmee ik God mag en kan dienen. Bijvoorbeeld het gevoelsdomein (hart) en het intelectuele domein (verstand). Mijn twijfels liggen voornamelijk in het intelectuele domein.

God
Persoonlijk heb ik nooit aan het bestaan van een god of een schepper of iets dergelijks getwijfeld. Ik heb microbiologie gestudeerd, en als ik zie hoe alles in elkaar past, kan ik gewoon niet geloven dat alles plotseling vanuit het niets is ontstaan... Er moet Iets of Iemand achter zitten.

Welke God
Maar met de andere vraag ben ik wel veel bezig geweest: waarom dan de God van het christendom, en niet bijvoorbeeld de God van de Islam, of is misschien het Boeddhisme de juiste weg? En als ik kies voor het christendom, dan zijn daar nog zoveel varianten van. Van mijn docent kerkgeschiedenis hoor ik vaak dat het goed is om de traditie te volgen. Maar wie zegt, dat de traditie het altijd bij het juiste eind heeft?
Uiteindelijk kwam ik op het stukje waarin Jezus zegt:'Ik ben de waarheid'. En besloot daar maar op te vertrouwen, en Zijn principes na te volgen. Als die niet waar zijn, dan is Jezus een leugenaar met zijn 'Ik ben de waarheid'. Maar tot nu toe ben ik niet op leugens gestuit.

Gedicht
Het volgende gedicht heb ik geschreven toen ik aan het twijfelen door contact met anders of niet gelovigen.

Faith
Spring 2004

Thoughts fly like blackbirds through my head
They tease me, confuse me, they startle me!
O God! I donít know it anymore!
I try to release them from their cage,
But they donít want to fly away!

I wished I could believe again!
Oh God! Where is my faith?
It seems that is has flown away!
Oh God! I pray:
Give me faith like a mustard seed,
So I can believe again!

Like waves of an ocean wash away those strong-looking cliffs
So it seems theories are washing away what I believe!
Oh God! I donít know it anymore!
The waves are rolling on and on
Do ocean-cliffs grow too?

I wished I could believe again!
Oh God! Where is my faith?
Is it really washed away?
Oh God! I pray:
Give me faith like a mustard seed,
So I can believe again!

For days and days I tried to fight
Against those birds and waves.
Tired I became.
Finally I cried to God:
O God! Do you still care?

But then:

Through the roaring of the breaking waves,
Through the whistling if the icy wind,
Through the pitch black darkness of my heart,
I heard a voice
Saying

My dear child,
Why are you fighting on your own?
Why do you trust your wave-like feelings?
I have given My life for you!
Build on Me, the Rock.
No bird or wave can ever harm Me.
I will help you with this fight,
Trust in Me and in the promises I have given you.

The blackbirds still fly inside my head
The waves still roll on and on
But they donít harm me anymore-
I know: He helps me with this fight!

I realise once more
I shouldnít look towards myself
But put my trust in Him
I will remember the promises He has given me.

Dear Lord! I pray:
Thank you for that mustard seed
By your grace, I can believe again!


Gepost op 14-05-2010 om 10:10 uur
102 keer gelezen
<< Vorige in deze serie

Alle verhalen in deze serie (twijfels)
Alle verhalen van deze schrijver (luus)Door: jotr
Ik ben die Ik ben. God is onveranderlijk. Mensen veranderen, maar God nooit.
Mooi geschreven Luus. Geloof geeft mijn leven pas echt zin!
Gepost op 18-05-2010 Om 17:11

Dit werk is ingezonden op http://www.blocnoot.nl en blijft te allen tijde eigendom van de feitelijke auteur van het werk (of bloCnoot zolang de auteur niet kan worden teruggevonden). Zonder toestemming van de feitelijke auteur mag dit werk niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan lezen. BloCnoot zal nooit toestemming geven indien de auteur niet teruggevonden kan worden. Mocht er sprake zijn van misbruik van de inhoud van het gepubliceerde werk op welke manier ook zullen er (in samenspraak met de auteur) stappen ondernomen worden.