248818
 
 
 
 
 

     Menu:

> Startscherm
> Schrijvers
> Verhalen
> Open verhalen
> FAQ
> Vintage

Keiharde dromen
151 Ongemerkt
Door: EsQuizzy
Commentaar van de schrijver:
Categorie: Drama / Roman
Geschatte leestijd: ca. 4 minuten

Magister Toenak trok zijn wenkbrauwen op en keek ingespannen naar links. Had hij daar nou iets vanuit zijn ooghoek zien bewegen? Er was niets vreemds te zien: alleen de hem zo vertrouwde, veilige bibliotheek met de kasten en de zachte weerspiegeling van zijn luminescentie in de opschriften op de vele kaften.
„H’m,” bromde hij, en hij draaide zijn hoofd terug om verder te lezen waar hij gebleven was. Op de tafel lagen drie dikke boeken. Het ene, recht vóór hem, was een onderdeel van de Heilige Geschriften. Die pasten niet samen in één bundel. Het tweede, aan zijn rechterzijde, was een commentaar op het eerste boek. Het was geschreven door niemand minder dan koning Hecor, de eerste koning die de Geschriften en de relatie met de Almachtige binnen het paleis had gebracht. De magister bleef het een wonderlijke geschiedenis vinden: telkens wanneer hij met deze zaken bezig was, raakte het hem opnieuw hoe moeilijk de weg was geweest die tot dat resultaat had geleid. Deze twee boeken vormden samen met enkele andere een brug vanuit een ver verleden naar het punt waar hij zich in de tijd bevond. En deze nacht was het net of de eenzame waterling, die zonder het te weten de woorden van de Almachtige in de yithri-bladen had gekrast, hem toesprak vanuit dat verleden. Alsof de eenvoudige jager hem aanspoorde om zijn ogen te openen voor iets, dat hij tot nu toe over het hoofd had gezien. Hij voelde een spanning, een aandrang… Ook koning Hecor leek door zijn eigen woorden heen vol verwachting uit te zien naar het moment dat iemand zou beseffen wat de Almachtige nou eigenlijk allemaal bedoelde… En de gedeelde verwachting van die beide mannen leek zich wel op dit moment te concentreren.
Toenak voelde een spanning, die hij nog niet eerder ervaren had tijdens zijn lange, ingewikkelde zoektocht, die hem al zo veel doodlopende einden had laten vinden. Hij voelde dat hij op het punt stond iets belangrijks te ontdekken, en ging volledig op in de opwinding van zijn studie.
Het derde boek, aan zijn linkerzijde, was een boek dat hij lang geleden in de figuurlijke zin naast zich neergelegd had — met de bedoeling om het daar te laten liggen.
Te lang, besefte hij nu, al vroeg hij zich direct daarop af of hij wel het recht had om dat te denken. Het was één van de boeken van Gershevy, de door velen als ‘kinds’ beschouwde hofdichter van koning Grecadec. Alleen dat feit al bezorgde de vermoeide magister een dubbel gevoel: aan de ene kant voelde hij zich erdoor aangetrokken, aan de andere kant wilde hij er het liefst zo ver mogelijk bij vandaan blijven. Maar in zijn gedachten ontspon zich een concept dat zijn wereldbeeld op zijn kop zette… Hij keerde het om en om in gedachten, al enkele uren lang, en vroeg zich af of hij voor waarheid zou durven aannemen wat hem eerder zo onwaarschijnlijk zou hebben geleken. Hij moest zichzelf echter toegeven dat hij er niet omheen kon… Maar ook zónder die nog krampachtig gesloten schelp te kraken, had hij vannacht méér geleerd dan in de afgelopen twee decennia bij elkaar… Hij wist dat hij heel wat uit te leggen zou hebben, deze komende dag…
Even schudde hij zijn hoofd, om de conclusie uit te stellen die hij vreesde. En voor de zoveelste keer die vroege ochtend liet hij zijn linkerwijsvinger langs enkele woorden gaan.
Even nog, dacht hij. Even nog niet.
„Waar water en lucht elkander raken,” mompelde hij zachtjes voorlezend. „Waar waken wordt slapen en slapen wordt waken…”
Hij gaapte, waarschijnlijk onder invloed van die laatste woorden. Hàd hij maar wat geslapen, vannacht…
Uitgebreid rekte hij zich uit, voordat hij verder las: „Waar woorden van Flora men onderkent, daar eerst wordt de echte schat bekend…”
Hij fronste, en vroeg zich hardop af: „Woorden van Flora!? …Wie mag zich gelukkig prijzen met de twijfelachtige eer om door middel van een dergelijk ongebruikelijke benaming zijn — of wellicht haar — parenteel te sieren?” Hij schudde zijn hoofd. Het was in geen geval iemand binnen zijn kennissenkring. Ook wist hij van niemand die met die — in zijn ogen uitheemse — naam door het leven ging.
Hij zuchtte en fluisterde tegen zichzelf: „Onderkenning van de schijnbaar onvermijdelijke conclusie dat Gershevy hier over een moment in de chronologie sprak, anders dan het onze, is naar alle waarschijnlijkheid de meest correcte beschouwing van dit rijmsel.”
Hij staarde even voor zich uit. Had hij zijn conclusie reeds aanvaard? Had de schelp zich ongemerkt geopend? Zijn eigen gedachten wezen in die richting…
Hij haalde eens diep water en las de vier korte zinnetjes nogmaals, in stilte dit keer.
Waar waken wordt slapen en slapen wordt waken…, echode het door zijn bewustzijn. Waar deden die woorden hem toch aan denken!?
Juist toen hij zijn mond wilde openen om die ene regel opnieuw zachtjes aan zichzelf voor te dragen, hoorde hij het — een zacht geluid ergens achter hem, alsof er iets verschoven werd…
Gespannen luisterde hij — maar het geluid was maar van korte duur geweest.
Hij draaide zich om op de kruk die hij bezette en tuurde in de schemerig verlichte ruimte.
„Is daar iemand?” vroeg hij, maar het vertrouwen dat zijn lijfwachten iedereen buiten de deur zouden houden kalmeerde hem enigszins.
Het bleef stil.
Hij haalde zijn schouders op.
Ik zal me wel vergist hebben, concludeerde hij, terwijl hij zich omdraaide om terug te keren naar zijn ochtendstudie, die volgens zijn verwachting nog wel vele verrassingen voor hem in petto zou blijken te hebben…

Gepost op 09-06-2009 om 21:51 uur
296 keer gelezen
<< Vorige in deze serie

Alle verhalen in deze serie (Keiharde dromen)
Alle verhalen van deze schrijver (EsQuizzy)Door: Tines
Oh gek, ik had mezelf voorgesteld dat Murox rechts van Toenak was... Maar misschien heb jij dat ook wel zo voorgesteld en kijkt Toenak gewoon de verkeerde kant op...
Maar hij ziet Murox dus niet! Dat is niet goed!!!

En bedoelt Gershevy misschien Flora van de Heuvel? De bibliothecaresse van de school van Gabriëlle en Rosa? Of verwijst Flora naar bloem en wordt Rosa bedoeld? Hmm, ik kom ook niet helemaal uit die zin. Maar het feit dat Toenak dat ook niet doet, troost me weer... Als zo n brein het al niet kan...

Maar die conclusie die hij al weet maar nog niet uitspreekt... Dat moet dan wel zijn dat er een waterwereld en een luchtwereld is! Waar water en lucht elkaar raken, slapen en waken... Dat gaat over Lidhia en Gabriëlle! Hopen dat Toenak zich dat nog realiseert... En dat Murox niet teveel meekrijgt van de ontdekkingen van Toenak!

Supersuper!!! Go EsQ!!!
Gepost op 10-06-2009 Om 00:11
Die troost die jij noemt kan slechts schraal zijn, Tines. Ik weet niet of brain capacity er veel mee te maken heeft, hier. =)

Jij hebt meer informatie tot je beschikking dan Toenak.

Waaruit trek je trouwens de conclusie dat die conclusie die conclusie dan wel moet zijn? *grinnik*

*bloempje*

Gepost op 10-06-2009 Om 07:44

Door: kiezel
Mooi...

Net als Tines dacht ik ook aan Rosa en aan `tante Flora`.
Ik vind trouwens dat je die oude geschriften goed hebt uitgewerkt, net als het (deels) begrijpen ervan door Toenak!
Misschien nog eens iets om - op zijn Tolkiens - in een aparte bundel uit te brengen... De Yithrigeschriften of De rijmsels van Gershevy...

Nog even wat technische puntjes:
Het derde boek, aan zijn linker zijde, was een boek dat hij lang naast zich neergelegd had om het daar te laten liggen. Hoe kun je een boek ergens lang naast je neerleggen? Het boek ligt er lang, maar is het dan lang neergelegd?

Rechterzijde en linkerzijde mag je trouwens aanelkaarschrijven...
Net als linkerwijsvinger.

Gepost op 10-06-2009 Om 09:22
Dank je, kiezel. Tja, dat Tolkien-effect had ik ook al opgemerkt, ja. Misschien wordt Kd ooit nog eens een uit de hand gelopen hobby van me. Maar voor de geschiedenis van het gangenstelsel geldt dit eigenlijk al, dat is een compleet verhaal. Maar als ik dat nu zou posten zou ik aan het grasmaaien zijn, dus dat blijft nog even fijn in mijn compie staan. =)
Maar... groot compliment. Dank je!

Toenak heeft de Gershevy’s werk lang naast zich neergelegd (genegeerd). Misschien moet ik dat anders verwoorden? Het lijkt mij wel te kloppen, hoor, maar het kan inderdaad verwarring oproepen...

Aan elkaar of los... ik zal de regels nog eens nalezen. Want laatst had ik iets met rechter- en linker(...) dat juist aan elkaar moest... =? =D

Bedankt weer!!!

Gepost op 10-06-2009 Om 09:37

Door: kiezel
Aha, dan snap ik het. Ik had het naast zich neerleggen letterlijk opgevat (dat suggereer je in feite ook omdat je de boeken aan het bespreken bent die daar momenteel op tafel liggen). In figuurlijke zin klopt het wel, in de betekenis van negeren. Maar misschien kun je het inderdaad net iets anders verwoorden om dit probleem vóór te zijn?

Aan elkaar / los: lees http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/504/ nog eens.

Oh ja, en graag gedaan natuurlijk!
Gepost op 10-06-2009 Om 10:14
Ah, ja, die uitleg is duidelijk. Soms zijn er zoveel regels dat je in de war raakt...

Dank je!

Gepost op 10-06-2009 Om 13:14

Door: Tines
Het is waar dat ik meer informatie heb dan Toenak. En die conclusie die ik trek wat betreft die conclusie die Toenak nog niet bevat, dat baseer ik op het stukje Gershevy wat ik in mijn vorige reactie citeerde en op het feit dat ik dit herken in Kd! Volg je me nog? Als Gabriëlle gaat slapen, wordt Lidhia wakker en andersom. Lidhia is een watermeisje, Gabriëlle een luchtmeisje... Dus zou je toch concluderen dat Gershevy van het bestaan van beide werelden op de hoogte was? Het zegt nog niets over waarom Lidhia met Gabriëlle kan communiceren, maar Toenak zou wel bewijs hebben dat Lidhia niet `gek` is... Zo goed?
Gepost op 10-06-2009 Om 10:44

Nou... nee. Je houdt je opties niet open. Voor de magister zou het namelijk even goed als ‘bewijs’ kunnen gelden dat Lidhia dus óók gek is. =(

Gepost op 10-06-2009 Om 13:10

Door: Levanda
Flora hoeft toch niet een naam te zijn? Misschien is de flora (van flora en fauna) gewoon gepersonaliseerd...
Gepost op 10-06-2009 Om 17:35

Is ook mogelijk. Good thinking, Levanda. =)

Gepost op 10-06-2009 Om 21:46

Door: Tines
Oh ja... Ik had niet gezien dat er nog meer opties waren, dus vandaar dat ik dacht dat ik dit kon concluderen... Je hebt gelijk met die andere optie!
Gepost op 10-06-2009 Om 19:40

...en er zijn er nog meer. =)

Gepost op 10-06-2009 Om 21:47

Door: inem
Wow, EsQ!
Wat een goede post is dit weer!
Gisteren had ik je post even in een glimp gelezen, maar nu even de tijd er voor genomen om het rustig door te lezen.
Dus...

Je maakt het goed spannend.
Dat Toenak zich dan ook omdraaid geeft helemaal een goede spanningsboog.

Dus, Toenak heeft niets gezien van Murox. Maar hij hoorde wel wát, dus is hij wel oplettend geweest...

Die lijfwachten die kunnen Murox niet zien toch?

Ik ben benieuwd of Toenak opnieuw een geluid hoort. Of zou Murox echt zo geruisloos kunnen zijn?

Ik zit me nu vanalles te bedenken EsQ, hoe het zal verder gaan. Doe ik altijd, is leuk.

Maar, ik weet niet...

Please, snel verder Ik vindt deze post heel goed!

Gepost op 10-06-2009 Om 22:02

O alsjeblieft, inem! Ik vind bijna niets leuker dan dat jullie gaan speculeren over hoe het nu verder gaat! Dus ga alsjeblieft je gang! Ik ben heel benieuwd!

=)

Gepost op 10-06-2009 Om 22:04

Door: EsQuizzy
O, trouwens, nee, de lijfwachten staan buiten de bibliotheek op de gang. Goed opgemerkt.

Gepost op 10-06-2009 Om 22:08

Door: inem
Grinnik, oké vooruit dan maar.

Nou ik zat te bedenken:
Toenak die zat daar dus te lezen, zoals je schrijft. Draait zich nadat hij dat geluid hoort, om op zijn kruk.
Maar evenlater draait hij zich weer recht, en duikt weer in zijn ochtendstudie.
Ik dacht, mischien...Krijgt Toenak opeens een idee, (Ik weet niet wat voor idee) maar een idee, zodat hij een ander boek moet pakken. (Of weg moet ergens anders heen, naar Lidhia bijv.)
Murox, die wil nog wegduiken, maar wordt bijv. ondekt door Toenak, of nog net niet ondekt...
Zomaar een idee.

Of, dat hij nadat hij msscihen nog een geluidje heeft gehoord, naar zijn lijfwachten gaat, en vraagt of er nog iemand langs is geweest, die in de bibliotheek wilde kijken.
En, dat ze dan iets over Murox vertellen.


Ik kan nog veel meer bedenken.

Maar, ik denk maar wat, ik weet niet...

Gepost op 10-06-2009 Om 22:18

Geweldig, inem!!! DANK JE WEL!

Kijk, dit zijn nou posts die ik weet te waarderen. Het maakt niet uit of het zo gaat lopen (volgens welke dan ook van je ideeën) - of niet. Het gaat om het genieten van het inleven en het voorstellen wat er allemaal zou kunnen gebeuren!

Ik hoop dat er veel voetafdrukken in de dam zullen komen, die jij net bent overgestoken.

Gepost op 10-06-2009 Om 22:41

Door: Tines
Haha, goedzo inem! Zoveel fantasie heb ik blijkbaar niet... Zoals jullie kunnen zien, kom ik niet echt met meer opties! Ik zie ze gewoon niet!
Dan zal ik maar wat minder concluderen en meer oefenen met speculeren...
Gepost op 10-06-2009 Om 22:32

Volgens mij liggen die twee niet zo heel ver uit elkaar.
Maar oefening baart kunst en je weet, Kd zit vol oefenmateriaal, Tines.

Al wil ik niet dat je iets gaat doen omdat ik het zo leuk zou vinden. Het gaat erom dat je Kd zelf leuk vindt, en dat houdt in dat je er het meest van geniet als je op jouw eigen manier ervan geniet.

*bosje bloempjes*

Gepost op 10-06-2009 Om 22:46

Door: EsQuizzy

@ kiezel: Ik heb de post aangepast op de punten die je aanwees. Beter, zo?

Bedankt weer, hè?

Gepost op 10-06-2009 Om 22:33

Door: inem
Als er één over de dam is volgen er misschien wel

Graag gedaan EsQ! Ik zal het blijven doen.

Gepost op 10-06-2009 Om 22:50
Mooi. Ik had in mijn reactie op jouw reactie ook al een stapel schapen gebruikt, maar tja, die doen het niet in die reacties, dus… Grappig dat jij dat hier oppikte!

Gepost op 10-06-2009 Om 22:53

Door: EsQuizzy

@ Tines: speculeren kan zowel over de toekomst als over het verleden. Concluderen is het resultaat van deductief speculeren aan de hand van bekende gegevens.

Veel plezier ermee.

Gepost op 10-06-2009 Om 22:55

Door: EsQuizzy

Voor de duidelijkheid: ik vind iedere reactie die ik op mijn verhalen krijg serieus geweldig.

Reacties van het meer speculatieve karakter heb ik nog niet heel veel gezien, vandaar mijn enthousiaste respons daarop hierboven. Maar nogmaals, iedereen: geniet alsjeblieft op jouw eigen manier van Kd.Gepost op 14-06-2009 Om 21:55

Door:
gelukkig heb ik de reactie van de anderen ook ff gelezen dan snap ik er wat meer van want ik kan niet zo goed dingen linken met boven waterwereld wel handig
Gepost op 13-07-2011 Om 16:38

Dit werk is ingezonden op http://www.blocnoot.nl en blijft te allen tijde eigendom van de feitelijke auteur van het werk (of bloCnoot zolang de auteur niet kan worden teruggevonden). Zonder toestemming van de feitelijke auteur mag dit werk niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan lezen. BloCnoot zal nooit toestemming geven indien de auteur niet teruggevonden kan worden. Mocht er sprake zijn van misbruik van de inhoud van het gepubliceerde werk op welke manier ook zullen er (in samenspraak met de auteur) stappen ondernomen worden.