248818
 
 
 
 
 

     Menu:

> Startscherm
> Schrijvers
> Verhalen
> Open verhalen
> FAQ
> Vintage

twijfels
EsQ =) 4
Door: EsQuizzy
Commentaar van de schrijver:
Ingaand op nog enkele stellingen van Levanda.
Categorie: Gedachten
Geschatte leestijd: ca. 5 minuten

Levanda, met alle respect, maar uit alles wat je hierboven zegt, krijg ik de indruk dat je geen flauw idee hebt waar je het over hebt. Dat vind ik jammer.

Overweeg het volgende maar eens.

Als Jezus alleen maar iemand was met idealen, zou Hij een dwaas geweest zijn als Hij daarvoor bereid was de meest gruwelijke marteldood uit de geschiedenis te sterven. Met het gezond verstand niet bepaald iemand om na te volgen, helemaal niet als daardoor je leven in gevaar komt (wat wereldwijd in veel landen het geval is, helaas).

Daarbij, als je probeert aan te tonen dat de bijbel 'niet wetenschappelijk' is omdat er geen '1+1=2' in staat, heb je het ook mis.

Ten eerste: de bijbel is niet bedoeld als een rekenmethode voor groep 3.
Als je wilt praten over de bijbel en de wetenschap, moet je wel eerst de bijbel lezen en bepalen wat voor werk het is, wat voor een boek het is, en wat de bedoeling ervan is.

(Als ik wil weten hoe mijn dvd-speler werkt, heeft het weinig zin een historische roman uit de boekenkast te trekken.)

Maar ook in de bijbel staan rekensommen, en een stuk verder gevorderd dan het eerste sommetje dat ieder kind leert: lees Nehemia 7:6-69. Dat is puur wetenschappelijk tellen en optellen.

Je beeld en invulling van het woord 'wetenschappelijk' vind ik eerlijk gezegd op zijn zachtst kortzichtig.

Je hebt namelijk veel terreinen waarop wetenschap wordt beoefend, en een klein aantal noem ik hier:
- geschiedenis
- aardrijkskunde
- archeologie
- paleontologie
- geografie
- taalwetenschappen
- astronomie
- biologie
- Egyptologie
- cultuurhistorische wetenschppen
- wiskunde

...en ga zo maar door.

In de laatste eeuw blijkt steeds weer dat op ieder gebied van de wetenschap de gevonden feiten in overeenstemming zijn met wat er in de bijbel staat. Daar kan ik je z veel officieel wetenschappelijk gedocumenteerde voorbeelden van geven, dat je oren ervan zouden tuiten.

Op taalkundig en wiskundig gebied een voorbeeld: de bijbel in de oorspronkelijke taal blijkt zo onnavolgbaar perfect wiskundig en taalkundig in elkaar te zitten, dat geen computer ter wereld op dit moment het voor elkaar zou kunnen krijgen om zoiets te maken met zoveel getalsymboliek en rekenkundige perfectie, en dan zo uitgebreid.

De oorspronkelijke bijbeltekst is multidimensionaal: als je een enorme kubus (of een andere driedimensionale vorm) zou pakken, opgedeeld in hokjes, en in ieder opeenvolgend hokje een opeenvolgende letter, dan zou je kriskras door die kubus heen volledig perfecte zinnen tegenkomen, die volledig op de onderwerpen van de bijbel slaan. Dat was zonder computers geheel onmogelijk, en het is met computers niet na te maken. De intelligentie en rekenkracht die voor zoiets vereist is, is onbegrijpelijk voor mensen.

Vooral als je bedenkt dat het ook gebeurt in teksten die door eenvoudige ongeschoolde lieden zoals schaapherders en vissers zijn opgeschreven.

Het wijst alleen wel op n Hyperintelligent Wezen, dat door die hele bijbel heen iets tegen ons allen wil zeggen. Lijkt mij intelligent om dat boek (of eigenlijk: die boeken, want het woord bijbel komt van biblia wat boeken betekent) hl serieus te nemen.

Doe dus eerst onderzoek en ga daaruit conclusies trekken. Uit je profiel maak ik je leeftijd op. Denk je werkelijk dat jij met jouw geringe ervaring en kennis de wijsheid in pacht hebt? Het spijt me je te moeten teleurstellen, maar dan overschat je jezelf behoorlijk. =(

Leren ze op het gymnasium tegenwoordig niet meer dat je onderzoek moet doen voordat je conclusies trekt, en dat je zelfs je eigen conclusies moet wantrouwen tot onomstotelijk bewezen is dat je conclusies juist zijn?

Dan is er nog een andere factor, namelijk: de unieke kenmerken van profetie in de bijbel. De bijbel zijn de enige 66 boeken ter wereld waarin letterlijk een persoon is geprofeteerd, zo veel jaar voor zijn geboorte, en met zo veel details, dat het wetenschappelijk (wiskundig dus) onmogelijk is dat er iemand anders mee bedoeld wordt dan Jezus van Nazareth. en veel van wat hem overkomen is kan hij niet zelf gearrangeerd hebben terwijl het wel geprofeteerd is.

Nog een ander punt: de bijbel, 66 boeken van potische werken tot ooggetuigenverslagen tot brieven en reisverslagen. Slechts enkele van de auteurs hebben elkar persoonlijk gekend. Toch spreekt de bijbel zichzelf op geen enkel belangrijk punt tegen. Als de n schrijft dat de stad zo mooi is, en een ander omschrijft het platteland lyrisch, dan is dat geen tegenspraak, maar dan zijn dat verschillende gezichtspunten.

De bijbel is geschreven over een periode van een slordige 1400 jaar, door mensen uit zo verschrikkelijk van elkaar verschillende leefomstandigheden en culturen... de ongelooflijke eenheid van de bijbel is menselijk gezien onmogelijk. Volstrekt onmogelijk. Maar toch is die bijbel er.

Alleen dat feit al is niet te verklaren dan door inmenging van een persoon, die tijdens al die tijden en culturen bij de schrijvers in persoon aanwezig was...

Mijn hart gaat naar je uit, want je bent niet de enige met jouw probleem. Maar een probleem heb je: je luistert meer naar jezelf en je mening dan dat je feiten onderzoekt en voor zichzelf laat spreken.

Ik praat graag met je over deze dingen, en ik waardeer het enorm dat je dit hier aandurft. Je bent hier tenslotte wel in het hol van de Leeuw. ;)

Maar verwacht van mij wel een ongezouten, gelovig en toch wetenschappelijk weerwoord als je denkt dat je de bijbel makkelijk aan de kant kunt schuiven als 'onwetenschappelijk' en Jezus als 'niet meer dan iemand met idealen'.

Want als je dat beweert, is dat wetenschappelijk bewijs voor de onomstotelijke conclusie dat je je huiswerk niet gedaan hebt vr je je in het gesprek c.q. de discussie begaf.

Je bent te waardevol om de waarheid in onwetendheid ten onder te houden, Levanda. Schuif niet de persoon aan de kant die zoveel van jou houdt dat Hij Zijn leven voor jou over heeft gehad, zonder dat je weet waar je het over hebt.

De beloften die Hij aan iedereen geeft die Hem willen aannemen als hun Heer en Redder, zijn zo enorm groot. Het zou letterlijk eeuwig zonde zijn als je dat (en daarbij jezelf) weggooit.

Ik heb nog n klein puntje ter overweging.

Over de afgelopen 15 jaar dat ik een volgeling van Jezus ben, heb ik al zo ontzettend veel antwoorden op mijn gebed tot Hem gezien, dat voor mij al die bewijzen die ik weet heel leuk zijn, maar niet echt nodig.

De beste manier om Hem Zichzelf aan je te laten bewijzen, is Hem te vragen of Hij dat Zelf wil doen.

Als Hij niet bestaat, verlies je er niets bij: het is hooguit een beetje embarrassing als je praat tegen iemand die je niet kunt zien, maar als je dat doet als je alleen bent is er niets mee verloren en ga je voor niemand af.
Zie het als een wetenschappelijk experiment. ;)

Als je Hem afwijst terwijl Hij wl bestaat en ook is Wie Hij zegt dat Hij is, vergooi je niet alleen dit leven hier op aarde, maar ook je ziel voor de eeuwigheid... =(

En jouw mening is niet waardevoller dan je ziel... =(


Gepost op 09-05-2009 om 17:00 uur
183 keer gelezen
<< Vorige in deze serie

Alle verhalen in deze serie (twijfels)
Alle verhalen van deze schrijver (EsQuizzy)



Door: EsQuizzy

Voorbeeld David M. Rohl toegevoegd als voorbeeld van een niet-christelijk wetenschapper.



Gepost op 10-05-2009 Om 11:55
En dat weer verwijderd om er een aparte post van te maken omwille van de consequentie in het volgen van mijn eigen eerdere voorstel onder Levanda1.

=)
Gepost op 10-05-2009 Om 12:11

Dit werk is ingezonden op http://www.blocnoot.nl en blijft te allen tijde eigendom van de feitelijke auteur van het werk (of bloCnoot zolang de auteur niet kan worden teruggevonden). Zonder toestemming van de feitelijke auteur mag dit werk niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan lezen. BloCnoot zal nooit toestemming geven indien de auteur niet teruggevonden kan worden. Mocht er sprake zijn van misbruik van de inhoud van het gepubliceerde werk op welke manier ook zullen er (in samenspraak met de auteur) stappen ondernomen worden.