248816
 
 
 
 
 

     Menu:

> Startscherm
> Schrijvers
> Verhalen
> Open verhalen
> FAQ
> Vintage

Keiharde dromen s2
403 Woordenschat
Door: EsQuizzy
Commentaar van de schrijver:
Categorie: Drama / Roman
Geschatte leestijd: ca. 5 minuten

„Maar ondanks mijn gebrekkige woordenschat aan Klassiek Waterlings vertrouw ik er tòch op, dat het bekijken van de woorden die ik wèl weet te benoemen u allen zal interesseren,” verwoordde Ashtroc zijn hoop, die met bevestigend geknik beantwoord werd door de waterlingen. „Goed dan, het eerste woord in deze zin is het werkwoord ‘laten’, dat u hier afgebeeld ziet als twee lichtelijk gekromde stemlijnen met zowel een cloc als een clac op het snijpunt en een aflopende kromme vanaf het punt waar de stijgende curve eindigt.”„Het is overigens zó, dat er in het Klassiek Waterlings géén direct onderscheid is tussen de verschillende woordvormen zoals werkwoorden en bijvoeglijke naamwoorden. Dat komt echt aan op het hebben van kennis van de taal — of goede naslagwerken. In dit specifieke geval is het echter direct zichtbaar dat wij met een werkwoordsvorm van doen hebben. Kan iemand mij vertellen waaruit dit te herleiden is?” Ashtroc keek de kring rond, die zich om hem heen gevormd had.
„Omdat er een ‘tegenwoordige tijds’-kromme direct vóór staat?” gokte Gabriëlle, toen de anderen haar nèt iets te lang zwegen.
„Hélemaal correct, Hoogheid,” glunderde Ashtroc. „En omdat we daarvóór al een enkelvoudsclic waren tegengekomen, is dit dus het woord …?” De leraar wachtte op antwoord, en kreeg het van Gabriëlle en Tirashya tegelijk: „Laat?”
„Uw beider magister Toenak levert goed werk, merk ik wel,” lachte Ashtroc nu, waarop Toenak met een glimlach een lichte buiging maakte. De beide meisjes keken even om, en merkten allebei afzonderlijk op dat hij blij en trots tegelijk keek.
„Nu dan,” hervatte heer Ashtroc de les. „Het volgende woord, dat mij helaas onbekend is, wordt voorafgegaan door een …?”
„…‘verleden tijds’-kromme!” lachten de meisjes, opnieuw precies tegelijk. Tirashya ging verder met: „Hè? Maar de zin begint toch met ‘Laat mijn volk…?’ Hoe kan het dan dat u het volgende woord niet kent?”„De zinsbouw zal wel anders zijn dan die van ons,” luidde het directe voorstel van Gabriëlle, die het leuk vond om zo met Tirashya samen te werken.
„Inderdaad, prinses Lidhia,” beaamde heer Ashtroc. „Het onderwerp komt in deze zin zelfs pas aan het eind. Maar laat ons verdergaan, dan komen we al snel weer op bekend terrein. Weet u allen nog wat dit boogje is?”
„Koppelingsteken!” klonk het van verschillende kanten, tot groot vermaak van de ‘zusjes’.
„Uitstekend!” waardeerde Ashtroc zijn uiteenlopende klas, waarop hij aankondigde: „En dan nu…”
„Enkelvoudsclic!” riep Gabriëlle.
„Ja!” stemde Tirashya daarmee in.
„Helaas, Hoogheden,” ontkrachtte de taalkundige die poging. „Samen met de cloc en de daarop volgende clic vormt déze clic het woord dat wij zouden vertalen met ‘goed’ of ‘diepgaand’.”
De meisjes lachten om hun eigen te snelle invulling en Tirashya nam het op zich om voor hen beiden te beloven dat ze niet meer zo snel zouden reageren. Dat leverde haar een por van Gabriëlle op, tegen haar schouder. Verrast maar geamuseerd keek Tirashya haar zus aan.
„Dus het woord ‘goed’ wordt aan het onbekende woord gekoppeld?” vroeg Ishtaran nu. „En het is een bijwoord omdat het onbekende woord een werkwoord in de verleden tijd is?”
„Helemaal correct, medica,” bevestigde Ashtroc Ishtarans samenvatting. „En daarbij weten we nog, dat ook dit alles in enkelvoudige zin bedoeld is.”
„…omdat er geen meervoudsteken staat,” begreep Quevéra.
„Ook dàt klopt, Majesteit,” knikte heer Ashtroc haar toe, waarop hij het college voortzette: „Vervolgens zien wij een ons inmiddels bekend teken.”
„Het infinitiefteken!” vulde Tirashya direct enthousiast in. Gabriëlle grinnikte en vroeg haar: „Jij zou niet meer zo snel antwoorden, weet je nog?”
„Ik heb ’t toch góéd!?” vroeg Tirashya direct aan heer Ashtroc.
„Ja hoor, Hoogheid. Dit is het infinitiefteken,” antwoordde Ashtroc beleefd. „Het erop volgende woord is er weer één, waarvan ik u zonder aarzelen de betekenis kan vertellen: ‘vertrouwen’!” Hij wees twee vlak onder elkaar getekende lijnen aan, waarvan de bovenste met een klein kommetje eindigde, dat Gabriëlle aan een opgehouden handje deed denken.„Dan volgt een verbindingsteken, gevolgd door een mij onbekend woord, dat bestaat uit deze twee omhoog gerichte curven,” wees Ashtroc.„Op dit woord volgt wederom een verbindingsteken, opnieuw gevolgd door een woord dat buiten mijn woordenschat valt,” ging Ashtroc verder, waarbij hij één van de meest in het oog springende constructies in de zin aanwees: een horizontale lijn, tweemaal doorkruist door een boog met een ietwat aangescherpte top, die aan beide uiteinden op een cloc leek te rusten.„Vervolgens worden die drie woorden, te beginnen met ‘vertrouwen’, gekoppeld aan dit woord hier, dat ‘stil’ of ‘kalm’ of, zo u wilt, ‘rustig’ betekent,” zei de geleerde waterling nu, waarbij hij een vreemd teken aanwees dat uit twee liggende, samensmeltende curven bestond.„Het volgende teken is mijn favoriet,” kondigde Ashtroc nu aan, wijzend op een vorm die uit twee ‘kommetjes’ bestond, die boven elkaar getekend waren en vanaf de linkerkant allebei een boog naar beneden maakten, waar ze tot één staande stok samensmolten.„Dit is namelijk een ligatuur: het zijn feitelijk twéé tekens, die zijn samengevoegd tot één geheel. Toen ik deze zin zojuist voor het eerst zag, herkende ik het niet direct als zodanig: dit is de eerste keer dat ik deze samentrekking tegenkom. Deze twee holle boogjes zijn het enige lidwoord dat in het Klassiek gebruikt werd, en kan dus met alle drie de lidwoorden uit onze huidige taal vertaald worden.”„Oók al zo handig!” reageerde Eliyna. „Pappa, kunnen we déze taal niet opnieuw invoeren?”
Silvaeo grinnikte en zei: „Wie weet, meisje. Jij mag je erin verdiepen als je dat graag wilt. Als je de waterlingse samenleving wilt veranderen, zul je bij jezelf moeten beginnen!”
„Het lijkt mij leuk!” vond Eliyna.
„Mij óók!” liet Tirashya zich horen. „Doe jij dan ook mee, Lidhia?”
„Dat moet ik nog éven zien,” schoof Gabriëlle het antwoord van de aangesproken prinses veilig voor zich uit. „Eérst deze zin maar eens door zien te krijgen…”
Ashtroc knikte en nam de draad van zijn lezing weer op met: „Dàt is een goede keuze, Hoogheid. Het tweede deel van de ligatuur is een bezittelijk voornaamwoord in de eerste persoon, enkelvoudsvorm: ‘mijn’.„Wat ons tenslotte bij het eigenlijke onderwerp van deze zin brengt: het volledig uit stippen opgebouwde woord ‘volk’.”„Letterlijk en in de oorspronkelijke woordvolgorde staat er dus, met de tijdelijke vervanging van mij nog onbekende woorden: ‘Laat, hm-hm goed, vertrouwen en hm-hm en hm-hm stil het mijn volk.’ In de moderne taal is de woordvolgorde uiteraard anders en kom ik ongeveer uit op wat ik eerder reeds aangaf: ‘Laat mijn volk, goed hm-hm, in stilte vertrouwen en hm-hm en hm-hm.’ — waarin het woord voor ‘stil’ en ‘kalm’ mogelijkerwijs ook de betekenis zou kùnnen hebben van ‘veilig’ of ‘gerust’.”
„Dat maakt de zin alleen maar intrigerender,” vond Silvaeo. „Ik zou graag willen weten wat er gebeuren zou als prinses Lidhia de uitspraak geleerd heeft en deze zin vanuit die zetel uitspreekt.”
Gabriëlle keek de koning met een gefrustreerde blik van onmacht hulpeloos aan…

Gepost op 21-12-2011 om 22:00 uur
135 keer gelezen
<< Vorige in deze serie

Alle verhalen in deze serie (Keiharde dromen)
Alle verhalen van deze schrijver (EsQuizzy)Door: Rapunzel


Aha, dáárom lachte je zo "geheimzinnig" toen ik met mijn idee over het woordje volk (gebasseerd op het Chinees) in deze zin aan kwam zetten

Nog steeds helemaal toppie en interessant, de posts over de Waterlingse taal!

Wel een beetje zielig voor Lidhiëlle/Gabrhia hier... Maar het lukt haar uiteindelijk vast wel, en anders verzinnen ze wellicht een andere oplossing voor deze uitdaging. Geen idee wat, maar ze hebben me wel vaker verrast, dus dat zal ze in de toekomst ook wel weer lukken

Gepost op 21-12-2011 Om 22:22

Dank je wel!

Ja, dat vond ik grappig. Was je verbaasd over de rechts-naar-links oriëntatie? Die heb ik al eens genoemd in Kd, volgens mij, al ging dat over òf het Tablet van Grecadec (Oud Waterlings) òf over een tekst van Lidhia (Modern Waterlings), denk ik.

=)

Gepost op 22-12-2011 Om 19:48

Door:
Leuke post

Ben benieuwd over er daadwerkelijk ook iets gebeurd als ze de zin op de stoel uitspreekt en wat de onbekende woorden zijn
Gepost op 21-12-2011 Om 23:33

Tja... Blijven lezen, Yanaika!

Dank je wel!!!

=)

Gepost op 22-12-2011 Om 19:49

Door: Rapunzel
Post nog even een keertje rustig gelezen, nog even genieten van het taalkundige aspect

Trouwens still wondering waarom Silveao ineens (?) zo geëmotioneerd was (post 399)...

Je vindt het ècht leuk hè, om zo met taal te puzzelen! Wel te zien aan o.a. 401 en deze post
En ik vind het leuk om dat te zien en te lezen. Brengt goede herinneringen naar boven van grammaticalessen, semantiek en syntaxis. Waren naast vertalen en literatuurgeschiedenis mijn favoriete vakken, lekker puzzelen met taal, gewoon fijn moeilijk mogen doen met goed resultaat, hahaha
Gepost op 22-12-2011 Om 14:44

Still wondering: kom eens met wat hersenspinsels? =)

Ja, ik vind dit echt leuk, al vind ik alles wat met het schrijven van Kd te maken heeft leuk.

Steeds weer een nieuwe uitdaging en steeds weer spelen met dingen die ik leuk vind, dit is echt mijn hobby.

En ik weet nu óók weer dat het leuk is om een taal te bedenken! =p

Ik heb er nog twee die nog niet bedacht zijn, plus de talen uit mijn andere serie: Masdraohnian, Nophrentian, Cihorentian en Ganthai.

Maar deze hier, het Klassiek Waterlings, is tot nu toe zonder twijfel de meest gevorderde van die talen. Dat wil wel wat zeggen: ik heb alleen nog maar dit zinnetje en een paar nog-niet-gebruikte leestekens! =q

=)

Gepost op 22-12-2011 Om 19:55

Door: Tines
Hoi, ik had al een tijdje niet gereageerd, dus hierbij weer even. Leuk dat jullie zo aan het puzzelen zijn! Persoonlijk vind ik hier niet zoveel aan, dus op dit punt in het verhaal raak je mij echt een beetje kwijt... Het wijdt wel heel erg uit over dit taalverschijnsel, maar aangezien het andere lezers wel interesseert, zal het wel aan mij liggen dat ik hier niet heel enthousiast van word.
Gepost op 22-12-2011 Om 20:56

Hoi Tines! Leuk om je hier weer eens te zien! Ja, ik begrijp dat niet iedereen alles even spannend zal vinden. Ik doe mijn best om genoeg afwisseling in het verhaal te brengen om voor elk wat wils te leveren.

Maar: dit gedeelte is nu wel voorbij, omdat ze die hele zin hebben doorgewerkt. Vanuit jouw perspectief geldt vanaf nu weer: verder met het verhaal!

Groetjes en misschien zie ik je volgende week nog wel even.

=)

Gepost op 22-12-2011 Om 21:04

Door: Rapunzel
S ws aangenaam verrast dt d tekst omgezet kon worden.

Er zijn meerdere redenen denkbaar vd trillende onderlip.
Trillen kan n teken behorende bij versch. emoties zijn, zoals verdriet, onzekerheid, angst/zwakte.
Daarvan uitgaande zou je kunnen zeggen dt hij dus zichtbaar geëmotioneerd is.
Aan die emo kunnen wederom meerdere redenen ten gr liggen:

1.Hij herkent d tekst uit d Gew Schr/verhalen v z`n voorouders, vind ik zelf mss iets minder logisch, want dan zou er ook bij d anderen, zeker bij Toenak, allang n lichtje moeten zijn gaan branden, denk ik dan…
2.Hij denkt na over Lidhiëlle/Gabrhia, kan me zo voorstellen, dat t ook hem allemaal niet id koude kleren gaat zitten, alle gebeurtenissen vd afgelopen tijd.
3.Hij is aangedaan door d vertaling v A, weer n stapje verder id richting vh oplossen vd raadselen.
4.Hij is aangedaan door t spontane applaus, mede door/i.c.m. één of meerdere v bovenstaande mogelijke redenen.
Of t is nog iets geheel anders…

Oké, uitgesponnen
Gepost op 22-12-2011 Om 22:06

1. Inderdaad. =)
2. Kan. =)
3. Kan ook. =)
4. Kan óók! =)
5. Kan óók nog! =)
6. Ja, een combinatie van deze dingen kan zelfs! =D

Gepost op 23-12-2011 Om 16:00

Door: EsQuizzy
Oké, het is alweer een week geleden dat ik deze post plaatste...

=)

Maar even zien of we vandaag een nieuwe post voor elkaar kunnen krijgen.

=)

Gepost op 28-12-2011 Om 16:27

Door:
Ja dat zou leuk zijn kan ik eindelijk weer een deel lezen.!!!
Gepost op 28-12-2011 Om 16:44

Ik denk niet dat ik het vandaag voor elkaar krijg. We gaan zo een film kijken.

Gepost op 28-12-2011 Om 19:30

Door:
Haha is goed.Film kijken is ook leuk alleen niet voor mij maar dat maakt niet uit
Heb je trouwens mijn drama stuk dvd al gekeken die je toen bij aw had laten liggen
Gepost op 28-12-2011 Om 19:33

Hm-hm, dat dramastuk heb ik zeer zeker gekeken want AW had het schijfje van het najaar naar Veenendaal meegenomen.

Ik spreek je er van de week nog wel over. Heb het weer netjes mee terug genomen.

=)

Gepost op 28-12-2011 Om 20:00

Door:
Haha is goed
Ben benieuwd wat je er van vond.
Tot van de week dan kijk er al naar uit
Gepost op 28-12-2011 Om 20:14

Dit werk is ingezonden op http://www.blocnoot.nl en blijft te allen tijde eigendom van de feitelijke auteur van het werk (of bloCnoot zolang de auteur niet kan worden teruggevonden). Zonder toestemming van de feitelijke auteur mag dit werk niet gebruikt worden voor andere doeleinden dan lezen. BloCnoot zal nooit toestemming geven indien de auteur niet teruggevonden kan worden. Mocht er sprake zijn van misbruik van de inhoud van het gepubliceerde werk op welke manier ook zullen er (in samenspraak met de auteur) stappen ondernomen worden.